• demo 1

  Biuro rachunkowe Maria Kwiatek

 • demo 2

  Kompleksowe usługi księgowe

 • demo 3

  Rozliczenia ZUS, Płac, ksiąg rachunkwych

 • demo 4

  Profesjonalne Biuro Rachunkowe w centrum Bydgoszczy

demo

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE KADRAMI

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawców
 • sporządzanie świadectw pracy, umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń itp.
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE PŁACAMI

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych RMUA
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Konto. Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe KONTO w Bydgoszczy oferuje kompleksową obsługę księgową podmiotów gospodarczych wszelkiej formy działalności.

Newsletter

Odwiedź nas


Pokaż większą mapę